Mart 2023

ilamsız icra takibi

İlamsız İcra Takibi, İcra ve Haciz İşlemleri 2023

Gerçek ya da tüzel kişiler alacaklarını tahsil edememesi durumunda, alacaklı tarafından ilamlı ya da ilamsız icra takibi yoluna başvurulabilir. İcra ve İflas Hukukunda düzenlenen icra ve haciz işlemleri, alacaklı tarafın borçludan alacağını devlet gücüyle tahsil etmesi için İcra Müdürlüğü’nden takip talebinde bulunmasıyla başlar. İcra Takibi Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Hangi Durumlarda İcra Takibi Başlatılır? İcra takibi …

İlamsız İcra Takibi, İcra ve Haciz İşlemleri 2023 Devamı »

alkollü araç kullanma cezası

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2023

Alkollü araç kullanma trafik kazalarının en büyük sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalara göre alınan alkol hangi miktarda olursa olsun araç kullanımı için güvenli olmamaktadır. Ülkeler yasal alkol limitini tıbbi, psikolojik, sosyal yönleriyle değerlendirerek belirlemektedir. Her alkollü içecekte bulunan alkol oranı farklıdır. Bu nedenle alkolün miktar olarak belirlenmesi oldukça zordur. Bu durum kişinin …

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2023 Devamı »

mirasçılık belgesi nedir nasıl alınır

Mirasçılık Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Mirasçılık Belgesi, miras bırakanın ölümü anında sahip olduğu bütün mal varlıkları ile alakalı hakların öne sürülmesi açısından önemli kabul edilmektedir. Belge alma sürecinde önemli bir faktör olarak kabul edilen ‘Tereke’ ise miras bırakanın malları, borçları, alacakları ve haklarının tamamını ifade etmektedir. Bu kapsamda mirasçıların tereke üzerinde bir tasarrufta bulunmayı istedikleri hallerde banka, kamu kuruluşları, özel …

Mirasçılık Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? Devamı »

Depremzedelerin Açabileceği İdari Davalar

Depremzedelerin Açabileceği İdari Davalar

Depremzedelerin açabileceği idari davalar bulunmaktadır. Afetler genel olarak sorumluluğu ortadan kaldıran mücbir sebepler olarak nitelendirilmekte ise de afetler öncesinde öngörülmesi gereken tedbirlerin alınmaması veya afet sonrasında idare tarafından yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinin yürütülmemesi veya yetersiz olması durumunda idareler aleyhinde maddi ve manevi tazminat davası açmak mümkündür. İmar barışından faydalanmış olunması idarenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Depremde …

Depremzedelerin Açabileceği İdari Davalar Devamı »

İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk

İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk

İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk; Arabuluculuk, özel hukuk alanındaki uyuşmazlıklarda tarafların özgür iradelerini kullanarak tercih ettikleri tarafsız ve uzman bir hakem eşliğinde dava açılmaksızın veya açıldıktan sonra tercih edilen kimselerdir. Mahkeme dışında kesin ve hızlı bir çözüme ulaşmayı sağlayan arabulucular hukuki sisteme binen yükün hafifletilmesinde de büyük rol oynamaktadır. Bu bağlamda ‘Zorunlu Arabuluculuk’ ve ‘İhtiyari Arabuluculuk’ …

İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk Devamı »

hayat sigortası tazminatı

Hayat Sigortası Tazminatı

Hayat Sigortaları, Sigorta Hukuku açısından oldukça önemli birer konu olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda sigortanın bireylere getirdiği hakların kullanılması ve bu haklar çerçevesinde talep edilebilecek olan tazminatlar detaylı bir şekilde düzenlenmektedir. Siz de bir hayat sigortası yaptırarak bu konuda tazminat hakkı elde etmek mi istiyorsunuz? Bu rehber kapsamında Hayat Sigortası Tazminatı ile alakalı olarak merak …

Hayat Sigortası Tazminatı Devamı »