Alkollü Araç Kullanma Cezası 2023

Alkollü araç kullanma trafik kazalarının en büyük sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalara göre alınan alkol hangi miktarda olursa olsun araç kullanımı için güvenli olmamaktadır. Ülkeler yasal alkol limitini tıbbi, psikolojik, sosyal yönleriyle değerlendirerek belirlemektedir. Her alkollü içecekte bulunan alkol oranı farklıdır. Bu nedenle alkolün miktar olarak belirlenmesi oldukça zordur. Bu durum kişinin genel sağlığı vücut ağırlık durumu gibi pek çok faktöre göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle birçok kişi alkolün miktarı konusunda yanılgıya düşmektedir ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya gelmektedir. Alkol miktarının vücuttaki etkisi yaş, cinsiyet, sürücülük deneyimi gibi bazı faktörlere bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Bilimsel araştırmalar (0,20 promil) düzeyinden itibaren alkol düzeyi arttıkça sürücünün aracı kontrol edebilme konusunda tehlike arz ettiğini göstermektedir.

Alkollü Araç Kullanmanın Cezaları Nelerdir?

Alkollü araç kullanmanın yaptırımları, bu durumda kaç kez yakalandığınıza göre değişmektedir. Bu durum aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

İlk Kez Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Nedir?

2023 yılı için bu durumun cezası 4.064 TL’dir. Uygulanacak cezanın yanında ek olarak kişinin ehliyetine 6 ay süreyle el konulur. Belirtilen miktar cezanın tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse %25 gibi bir indirim yapılmaktadır.

İkinci Kez Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Nedir?

Kişinin ikinci kez promil sınırını aşarak ehliyetini kaptırması durumunda ödeyeceği para cezası 2023 yılı itibariyle 5096 TL ‘dir. Cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren ilk 15 gün içerisinde ödenirse %25 oranında bir indirim yapılmaktadır. Ayrıca kişi ikinci defa alkollü yakalandığı için sürücü belgesine  2 yıl el konulur. Ayrıca ehliyetine 2 yıl el konulan sürücüler  “sürücü davranışları geliştirme eğitimine tabii tutulur. Kişinin alkol seviyesi 100 promili aşması halinde ek olarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan yargılama yapılacaktır.

Üç veya Daha Fazla Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Nedir?

Kişinin promil sınırını aşarak 3.kez veya daha fazla kez yakalanması durumunda bu defa ödemesi gereken para cezası miktarı 2023 yılı itibariyle 8190 TL’dir. Cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili miktarlar ödenirse % 25 oranında indirim uygulanır. Ayrıca bu defa ehliyetine 5 yıl süreyle el konulur. Ek olarak kişi psiko-teknik testine tabi tutulur.  6 aydan az olmamak kaydıyla hapis cezası uygulanır.

Bedeni Hasar Tazminatı

Bedeni Hasar Tazminatı, Sigorta Hukuku kapsamında düzenlenmiş olan oldukça önemli konulardan bir tanesidir. Trafik kazası…

devamını oku

18.07.1997 gün ve 23053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97. Maddesinde anlatılan hususlar hükme bağlanmıştır.

 Uyuşturucu, uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik psikotrop maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayollarında araç sürmelerinin yasak olduğu belirlenmiş, maddenin devamında; taksi veya dolmuş otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarla kamu hizmeti, yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücülerinin, alkollü içki almış olarak bu araçları süremeyecekleri, alkollü içki almış olarak araç kullandığı tespit edilen diğer araç sürücülerinden kanlarındaki alkol miktarı 0,50 promilin üstünde olanların araç kullanamayacakları hükme bağlanmıştır.

Anılan maddenin Alkollü içki almış sürücülerin ve kanlarındaki alkol miktarının tespiti esaslarının belirlendiği ve 18.05.2007 gün ve 26526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik c bendinin (1) numaralı alt bendinde; Alkollü olarak araç kullandığından şüphe edilen sürücüler; alkol tespitine ilişkin tarih, saat ve ölçüm sonucu ile cihaza ait seri numarasını gösterir çıktı verebilen ve kalibrasyon ayarı yapılmış teknik cihazlar kullanılarak trafik zabıtası tarafından kontrol edileceği belirtilmiş, (4) numaralı alt bendinde ise; Bu bendin (1) numaralı alt bendinde belirtilen teknik özelliklere sahip olmayan cihazlarla yapılan ölçümlere vaki itirazlar ile mütecaviz davranışlarda bulunulması veya cihazla ölçüme mukavemet gösterilmesi gibi durumlarda; sürücüler adli tıp kurumu, adli tabiplik veya Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kuruluşlarına olay anından itibaren en geç iki saat içerisinde sevk edilerek (1) numaralı alt bentte belirtilen teknik özelliklere sahip teknik cihazın özelliklerine eşdeğer özelliklerdeki teknik cihazlarla veya kan aldırmak suretiyle alkol tespitleri yaptırılacağı, (6)  numaralı alt bendinde de; Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü içki aldığı belirlenen sürücülerin Karayolları Trafik Kanununun 48 inci maddesine göre, birinci defada 6 ay, ikinci defada da 2 yıl süreyle sürücü belgeleri geçici olarak geri alınır. İkinci defa geri alma süresi sonunda sürücü, sürücü davranışı geliştirme eğitimine tabi tutulur ve başarılı olması halinde belgesi iade edilir.Üçüncü defa ve fazlasında ise, bu sürücüler, 6 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve belgeleri 5 yıl süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar; bu süre sonunda yapılacak psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi neticesinde belgesinin iadesinde sakınca bulunmayanlara sürücü belgesi iade edilir. Muayene sonucunda sürücü belgesinin iade edilmesinde sakınca bulunanlara ise sürücü belgesi verilmeyeceği hükümlerine yer verilmiştir.  

Alkollü Araç Kullanma Cezası Nereye Ödenir?

E -devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme linki üzerinden veya vergi dairesi, PTT şubeleri ve bazı bankalara ödeme yapılabilmektedir.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Mahkeme kararıyla verilen adli para cezaları ödenmemesi durumunda hapse dönüşebilirken, trafikte alkollü araç kullanma cezası ise, idari para cezası olmasından dolayı ödenmemesi halinde hapis cezası uygulanmaz. Kişi hakkında icra süreci başlar. Ve bu para kişiden mutlaka tahsis edilir. İdari para cezası kararlarının kişiye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde indirim uygulanır.30 gün içerisinde ödenmemesi halinde ise faiz işlemeye başlar. Ve bunun üzerine icra süreci başlatılır. Yani zor kullanılarak alınır.

Ancak kişi borcunu ödemiş ise cezanın iptali için mahkemeye başvurma hakkı bulunmaktadır. İtiraz olumlu sonuçlanırsa kişi ödediği parayı geri alma hakkına sahip olur.

Cezanın İptali İçin İtiraz Nasıl ve Nereye Yapılır?

Kişi iki farklı yere itiraz edebilir. Bunlardan biri Sulh Ceza Hakimliği diğeri ise İdare Mahkemesidir.

Sulh Ceza Hakimliğine itiraz için 15 günlük hak düşürücü süre söz konusudur. Bu süre tebliğ ile başlar. İdari para cezası kararı kişiye tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde itiraz edilmezse kesinleşir.

İdare mahkemesine yapılan itirazda ise 60 günlük hak düşürücü süre vardır. Hangi yola başvurulması konusunda bir avukata danışılmalıdır.

Alkolmetreye Üflememenin Cezası

Kolluk birimleri promil sınırı ölçmek istediğinde kişi eğer üflemez ise kişi hakkında bu durumun yaptırımı 2023 yılı için 9869 TL idari para cezası ve sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konulmasıdır. Eğer kişi alkolmetreye üflemediğinde kesilen ceza sonrasında üflemeye karar vermiş ise bu kez alkolden ceza kesilirse üflememeden dolayı aldığı ceza iptal olmaktadır. Çünkü aynı anda hem üflememekten hem de alkollü araç kullanmaktan ceza kesilmesi mümkün değildir.

Alkollü araç kullandığı tespit edilenlerin kanındaki alkol düzeylerinin belirlenmesinde kişinin itirazının olmaması halinde trafik zabıtasınca kullanılan teknik cihaz ölçümlerinin esas alınacağı, ancak itiraz halinde Adli Tıp Kurumunca yapılacak tahlil sonuçları ile belirlenen kandaki alkol oranının esas alınmasının gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Alkollü Üfleme Yapıldıktan Sonra Hastane Raporu Alınabilir Mi?

Olay yerindeki tutanakları imzalamadan olay yerinden ayrılıp kendinize en yakın hastaneye kan testi verebilirsiniz. Her saat için 0,15 mil düşmüş olarak hesaplanmaktadır. Yani basit bir örnek verecek olursak saat 22.00 da üflediğinizde 0,70 promil alkol çıktı ise 22.59’da hastaneye test verdiğinizde 0,55 promil alkol çıkıyorsa polis ölçümü doğru demektir.

Danıştay Sekizinci Dairesinin 12.05.2008 günlü, E:2007 / 8946 sayılı kararı ile ilgili kararda;

Kişinin alkollü olduğunun trafik kontrolü sırasında saptanmasından sonra, bu ölçüme yapılan itiraz üzerine Adli Tıp Kurumunda yapılacak tahlile kadar geçen sürede kandaki alkol oranının azalması doğaldır. Ancak, alkol miktarı cihazla tespit edilen bir sürücünün, bu şekildeki bir ölçüm sonucuna itiraz etmesi durumunda, kesin işleme esas teşkil edecek olan kandaki alkol oranının idarece gecikmeksizin tespit edilmesi gerekirken olayda olduğu gibi, bu işlemin cihaz ile yapılan ölçümden uzun süre sonra yapılması sonucu ortaya çıkan değerden hareket edilerek, ilk ölçümün yapıldığı saatteki muhtemel alkol oranına göre işlem tesis edilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda Adli Tıp Kurumunca yapılan tespitle, davacının kanındaki alkol oranının, yönetmelikle öngörülen sınırın altında kaldığı anlaşıldığından, tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Ehliyeti Geri Alma

  • İlk kez ehliyetine el konulan kişi 6 ayın sonunda para cezasını ödeyerek ehliyetini geri alabilir.
  • İkinci kez ehliyetine el konulan kişi 2 yıl sürenin sonunda idari para cezasını ödediğini gösteren belgeyi ibraz ettikten sonra ehliyetini geri alabilir.
  • Üçüncü kez yakalanan kişi ise 5 yıllık sürenin sonunda idari para cezasını ödediğinde ehliyetinin iadesini talep edebilir.

Ehliyet Nerden Geri Alınır?

Ehliyetine el konulan sürücülerin belgesine el koyan trafik birimine en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne sürenin bitiminden itibaren dilekçe ile başvurarak belgelerini geri alabilirler. Cezanın ödendiğine dair belgeyi ibraz etmeleri yeterlidir.

İstanbul’daki sürücüler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında metrobüsten inerek Trafik Şube Müdürlüğü’nden ehliyetlerini geri alabilirler.

Diğer tüm illerden ehliyetini geri almak isteyen sürücüler, belgesine el koyan trafik birimine en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden geri alabilirler.

Konuyla ilgili sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünden bize iletebilirsiniz. Ayrıca güncel makalelerden haberdar olmak ve hukuk alanındaki gelişmeleri takip etmek için savunhukuk sayfasından bizi takip ediniz.

4.9/5 - (17 votes)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir