Hayat Sigortası Tazminatı

Hayat Sigortaları, Sigorta Hukuku açısından oldukça önemli birer konu olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda sigortanın bireylere getirdiği hakların kullanılması ve bu haklar çerçevesinde talep edilebilecek olan tazminatlar detaylı bir şekilde düzenlenmektedir. Siz de bir hayat sigortası yaptırarak bu konuda tazminat hakkı elde etmek mi istiyorsunuz? Bu rehber kapsamında Hayat Sigortası Tazminatı ile alakalı olarak merak ettiğiniz bütün detayları değerlendirme şansına sahip olabileceksiniz.

Hayat Sigortası Nedir? Kazanımları Nelerdir?

Hayat Sigortası, sigorta şirketlerinin belli bir prim karşılığında sözleşmedeki şartlar çerçevesinde vefat, hastalık, işsizlik, maluliyet gibi durumlara karşı tazminat ödemesi yapmayı taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Sigorta tutarı kapsamında tazminat ödemesi yapılması hedeflenirken sigortalının yaşamını kaybetmesi durumunda mirasçıları söz konusu ödemeleri alabilecektir. Vefatın yanı sıra Kaza Sonucu Maluliyet, Kritik Hastalıklar ve Kaza Sonucu Tedavi Masrafları gibi pek çok teminatın Hayat Sigortası Tazminatı çerçevesinde tazmin edilmesi mümkündür.

Hayat Sigortaları Kimler İçindir?

Bireylerin teminat türüne engel bir hastalık ya da sakatlığı bulunmadığı sürece hayat sigortaları herkes için faydalanılabilecek bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki şartları sağlayan kimseler için hayat sigortası yaptırılması mümkündür.

 • 18 yaşını tamamlayanlar,
 • Çocukları için 18 yaşına kadar hayat sigortası yaptırmak isteyenler,
 • Türkiye’de genel olarak 70 yaşın üzerinde olmayan kimseler için hayat sigortası poliçesi düzenlenmesi mümkündür. Ancak teminatlar ve bazı istisnalar dikkate alınarak Hayat Sigortası konusunda hizmet alınması da muhtemeldir.

Sigorta Avukatı İstanbul

Sigorta Avukatı Sigorta Avukatı İstanbul; Sigorta sözleşmeleri bireylerin ve kurumların zarara uğramaması için yapılır. Bu…

DEVAMINI OKU

Hayat Sigortalarında Hangi Teminatlar Bulunmaktadır?

Hayat Sigortası, bireyin talebine bağlı olarak değişen teminatları içeren bir sigorta türü olarak kabul edilmektedir. Burada belirlenen teminatların kapsamı arttıkça prim ödemelerinde de farklılıklar ortaya çıkması söz konusu olacaktır. Ancak önemli olan sigorta kapsamının olabildiğinde geniş olması ve ödemelerin yapılmasıdır. Aşağıda genel manada tercih edilen teminatlar sıralanmaktadır.

 • Geçici Hastalık Durumu
 • Gelir Kayıpları
 • Günlük Hastane Tazminatı
 • Kritik Hastalıklar
 • Sürekli Sakatlık
 • Tedavi Masrafları
 • Tehlikeli Hastalıklar

Hayat sigortaları kapsamında yukarıda sıralanan teminatlar çerçevesinde tazminat ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Her teminatın belli bir koşula bağlı olarak değerlendirilmesi gerektiği kabul edilirken hayat sigortası tazminatı kapsamında kabul gören teminatlar bağlamında kişinin maddi fayda sağlayabileceği açıktır.

Hayat Sigortalarında Teminat Dışında Kalan Tazminat

Hayat sigortaları önceden belirlenmiş teminatlar kapsamında hazırlanan poliçelerle bireylere sunulmaktadır. Bu kapsamda önemli olan konulardan bir tanesi de tazminatın teminat dışında kalması durumudur. Aşağıda sıralanan durumlar poliçe kapsamında tazminat alınabilecek durumlar değildir. Bu nedenle de hayat sigortaları kapsamında tazminatın teminat dışında kalması söz konusu olmaktadır.

 • Teminat kapsamında bulunmayan seyahatlerin gerçekleştirilmesi,
 • İntihar ve benzeri durumlardan kaynaklanan ölümler,
 • Sigortalının sigortadan faydalanacak kişi tarafından öldürülmesi ya da bir şekilde ölümle ilişkisinin olması,
 • Savaş durumu,
 • Biyolojik saldırı gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi.
 • Biyolojik saldırı gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi.

Hayat Sigortalarının Geçerliliği Evrensel mi?

Sigortalılar için hayat sigortası oldukça önemli bir konu olurken sigortanın nerelerde geçerli olduğu mevzusu büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda sigortanın evrensel olup olmadığı mevzusu gündeme gelmektedir. Türk Hukuku kapsamında hayat sigortaları dünyanın her yerinde geçerlidir. Sözleşmede aksi belirtilmediği müddetçe riziko nerede meydana gelirse gelsin tazminat hakkı kalıcıdır.

Hayat Sigortalarında Görevli Mahkeme ve Dava Süreçleri

Hayat sigortaları, poliçeden kaynaklanan hakların öne sürülmesi kapsamında önemlidir. Bu bağlamda poliçe kaynaklı ihtilafların çözümlenmesi maksadıyla yetkili ve görevli mahkemeye başvuru yapılması gerekmektedir. Yetkili ve görevli mahkemeye bakıldığında ise sigorta şirketinin merkezinin ya da sigortalının ikametinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemeleri görevli kabul edilmektedir.

Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılacak olan davalarla tazminat ve teminat ödemelerinin yapılması söz konusu olacaktır. Bu bağlamda önemli olan zamanında başvurunun gerçekleştirilmiş olmasıdır. Konuyla ilgili mağduriyet yaşanmaması için avukat desteği almanız sizler için faydalı olacaktır.

Hayat Sigortası Tazminatı Zamanaşımı

Hayat sigortası tazminatı için başvuru yapacak sigortalıların zamanaşımı gibi hak düşürücü süreleri titiz bir şekilde değerlendirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda zamanında ve eksiksiz başvuruların yapılması sigortalılar açısından tazminat almayı kolaylaştıracaktır. Zamanaşımı ile alakalı olarak vefat ve bedensel hasarlara bağlı olarak farklı sürelerden söz etmek gerektiğini ifade etmek en önemlisidir. Hayat sigortası tazminatı ile alakalı talepleri tazminatın ödenmesi gereken tarihten itibaren 2 yıllık süreçte zamanaşımına uğramaktadır. Sigorta tazminatı ile alakalı talepler riskin gerçekleştiği tarih itibarıyla 6 yılda zamanaşımına uğramaktadır.

Bu şekilde hukuki makalelerden anında haberdar olmak için bizi facebook ve instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

5/5 - (5 votes)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir