Tahliye Davası ve Avukatlık İşlemleri 2023

Tahliye Davası, Kira Hukuku kapsamında en çok ihtilaf yaşanan durumlar arasında kabul edilmektedir. Kiralanan taşınmazın boşaltılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması adına Tahliye Davası sürecinin sorunsuz bir şekilde devam etmesi gerekmektedir. Kira sözleşmelerinden kaynaklanan kiracı ve mülk sahibi ilişkisinin bir sonucu olan Tahliye Davası ile alakalı bütün süreçleri değerlendirmek adına sizin için hazırlanan bu rehberi incelemelisiniz.

Kiracıya Tahliye Davası

Kira sözleşmeleri, belirli ya da belirsiz süreli olarak düzenlenen çok taraflı anlaşmalardır. Bu anlaşmalar çerçevesinde kiralanan taşınmaz ile alakalı kullanım hakkının kiracıya verilmesi söz konusu olmaktadır. Sözleşmeye uymayan kiracının aykırı yaklaşımı ya da sözleşmenin süresinin sona ermesi sonrasında kiracının tahliyesi için dava açılması mümkündür. Aşağıda tahliye davası konusunda mutlaka bilinmesi gerekenleri değerlendirebilirsiniz.

Bildirim Yoluyla Kiracının Tahliyesi

Bildirim yoluyla tahliyenin tercih edilmesi Borçlar Kanunu Madde 347 kapsamında düzenlenmektedir. Kira sözleşmelerinin 10 yıllık uzatma süresi sonucunda kiraya verenin her uzama yılının bitmesinden önceki 3 aylık süreçte gerekli bildirimin yapılması önemlidir. Aksi takdirde bildirim yoluyla kiracının tahliye edilmesi konusunda herhangi bir işleme başvurulması söz konusu olmayacaktır.

Kiracının Dava Yoluyla Tahliyesi

Dava yoluyla tahliye, Tahliye Davası olarak bilinen uygulamadır. Kiraya verenden kaynaklı sebepler ya da kiracıdan kaynaklanan sebepler olmak üzere farklı nedenlere bağlı olarak tahliye davasının açılması söz konusudur. Borçlar Kanunu Madde 350 ve 352 uyarınca düzenlenmiş olan tahliye talebiyle alakalı değerlendirmelerin yapılması önemlidir.

Kiracının kira borcunu yerine getirmemesi durumunda kiraya verenin 30 günlük süreyi yazılı olarak kiracıya tanıması gerekmektedir. Bahse konu süre içerisinde kiracı borcunu yine yerine getirmezse sözleşmenin feshedilmesi söz konusu olacaktır. Kiracının süresi içerisinde ödenmeyen kira nedeniyle temerrüde düşeceği ve tahliye davasının açılacağı açıktır.

Tahliye Davasının Şartları Nelerdir?

Tahliye Davası kiracı ve kiraya veren arasında düzenlemeler getiren uygulamalara aykırılığın sonuçlandırılması adına tercih edilen yaklaşımlardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Bu noktada kiracıdan kaynaklanan nedenler ve kiralayandan kaynaklanan nedenler baz alınmalıdır.

Kiraya Veren Kaynaklı Tahliye Davaları

Kiraya veren ya da mülk sahibi olarak bilinen kimselerin kiracıya karşı belli başlı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukların yerine getirildiği ancak kanundan kaynaklanan bazı hakların öne sürüldüğü haller olabilir. Böylesi durumlarda kiraya veren kiracıdan taşınmazı tahliye etmesini talep etmektedir.

Aşağıda sıralanan faktörler kiraya veren kaynaklı tahliye davalarının nedenleri olarak kabul edilmektedir;

  • Kiraya verenin kendisi, altsoyu, üstsoyu ya da kanuni olarak bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyacından kaynaklı olarak evin tahliye edilmesi istenebilmektedir.
  • Kiralanan taşınmazın nitelikli bir tamiratının gerçekleştirileceği durumlarda kiralayan kiracıdan evi tahliye etmesini talep edebilmektedir. Ancak bu şartla boşaltılan evin bir başkasına kiralanmaması gereklidir. Aksi takdirde kiracının tazminat davası açma hakkı ortaya çıkacaktır.
  • Kiralanan taşınmazın satışı sonrasında yeni malik tapu kaydının gerçekleştirilmesi sonrasındaki 1 ay içinde tahliye talebinde bulunabilmektedir. Kiracı ihtarın gelmesinden sonra 6 ay içinde taşınmazı boşaltmak durumundadır. Aksi takdirde tahliye davası açılabilmektedir.

Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Davası

Kiracının belli koşulları yerine getirmekte yetersiz kalması durumunda sözleşmeye aykırılık nedeniyle taşınmazın tahliyesi istenebilmektedir. Bu durumda açılacak olan Tahliye Davası kapsamında taşınmazın kiralayana teslimi söz konusu olacaktır.

Aşağıda kiracıdan kaynaklanan tahliye koşulları sıralanmıştır;

  • Kiracı, taşınmazı belli bir tarihte boşaltmayı taahhüt etmiş ancak boşaltmamışsa kiralayan Tahliye Davası yoluyla taşınmazın boşaltılmasını talep edebilmektedir.
  • 1 yıldan kısa süreli sözleşmelerde 2 kez ihtara rağmen kirasını ödemeyen kiracıya karşı tahliye davası açılması mümkündür.
  • 1 yıldan uzun süren sözleşmelerde 1 yıl ya da 1 yıldan uzun süreli dönemlerde 2 haklı ihtara rağmen kiranın ödenmediği hallerde tahliye davası açılması söz konusu olacaktır.

Tahliye Davalarında Görevli Mahkeme

Tahliye Davası açmak isteyen taşınmaz sahiplerinin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurması gerekmektedir. Bu bağlamda taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkeme görevli ve yetkilidir.

Tahliye Davası Nerede Açılmalıdır?

Tahliye Davası’nın açılması konusunda bir Kira Hukuku avukatı desteği alarak hareket etmek en doğrusu olacaktır. Bu bağlamda davanın kiralayan açısından olumlu sonuç doğurması mümkün olacaktır. Öte yandan tahliye davasının taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılması oldukça mühimdir.

Konuyla ilgili sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünden bize iletebilirsiniz. Ayrıca güncel makalelerden haberdar olmak ve hukuk alanındaki gelişmeleri takip etmek için savunhukuk sayfasından bizi takip ediniz.

Rate this post

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir