Tereke Tespit Davası ( Miras Tespiti ) 2023

Tereke Tespit Davası, Miras Hukuku kapsamında en çok dikkat çeken konulardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Miras bırakanın ölümü sonrasında malın paylaşılması konusunda düzenlemeleri sağlayan tereke tespit davası ile alakalı bütün merak edilenleri sizlerle paylaşıyoruz. İşte tereke tespiti ve dava sürecinde sizleri bekleyenler!

Tereke Nedir?

Tereke, miras bırakanın ölüm anında sahip olduğu bütün malvarlığı, borçlar, alacaklar ve hakları ifade etmektedir. Bu bağlamda taşınmazlar, nakit para, banka hesabındaki mevduat ve kredi kartı ödemeleri tereke olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda tereke mirasçılar açısından çok önemli bir kavram olarak kabul edilmektedir.

Miras bırakanın mirasçılara geçen hak ve borçları kapsamında değerlendirmeler yapıldıktan sonra tespit işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Tam da bu noktada gündeme gelen Tereke Tespiti Davası ile mirasçıların hangi hak ve sorumluluklara sahip olacağı konusunda değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir. Burada bir denkleştirme durumundan bahsetmek mümkün olacaktır.

Terekenin Tespiti Davası Nedir?

Miras bırakanın ölümü sonrasında bütün malvarlığının ve borçlarının tespit edilmesi için Tereke Tespit Davası açılması gerekmektedir. Mirasçıların mal varlığı konusunda sağlıklı bilgiye sahip olmadıkları durumlarda bu davaya başvurarak bütün mirasın değerlendirilmesini sağladığı kabul edilmektedir. Miras bırakanın malvarlığında bir kayıp olmaması ve mirasçıların da bütün haklarından faydalanmaları noktasında Tereke Tespit Davası büyük önem arz etmektedir.

Dava açıldıktan sonra murisin borçları, alacakları ve malvarlığı değerlendirilmektedir. Bilirkişi desteği alınarak gerçekleşen değerlendirme sonrasında bir rapor hazırlanmaktadır. Bu raporla amaç bütün hakların bir arada değerlendirilmesi ve herhangi bir kayıp durumunun söz konusu olmamasıdır. Hukuki fayda sağlayacak her birey tarafından açılabilen bu dava sonucunda hak kayıplarının önlenmesi söz konusu olacaktır.

istanbul boşan avukatı, boşanma avukatı istanbul, en iyi boşanma avukatı

Boşanma Avukatı İstanbul

Boşanma Avukatı İstanbul’da en çok aranan avukatlardandır. Ekonomik zorluklar, pandemi, yoğun iş temposu ve olumsuz…
Read More

Miras Avukatı İstanbul

Miras Avukatı Miras avukatı İstanbul; Miras hukuku toplumu ve bireyleri çok yakından ilgilendiren bir konudur….

Read More

Terekenin Tespiti Davasıyla Talep Edilebilecekler

Tereke Tespit Davası söz konusu olduğunda davacı taraf dava açma nedeni ve taleplerini dilekçeye açık bir şekilde yazmak zorundadır. Bu çerçevede resmî kurumlardan miras bırakanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile alakalı bütün detayların talep edilmesi söz konusu olacaktır. Murisin taşınmazlarıyla alakalı talep Tapu ve Kadastro Müdürlüğü; taşınır malları ile alakalı başvuru ise Trafik Tescil ve bankalara yapılmaktadır. Miras bırakanın muvazaalı bir mal devri yaptığından şüphe ediliyorsa mahkeme tarafından bununla alakalı geçmiş kayıtlarının incelenmesi talep edilmelidir.

Tereke Tespit Davası ile alakalı önemli detaylardan bir tanesi de tereke temsilcisi atanması ve miras paylaştırılmasının yapılmasıdır. Bu bağlamda tereke ile alakalı birden fazla talepte bulunulması söz konusu olacaktır.

Terekenin Tespiti Davası Ne Zaman Açılmalı? Zamanaşımı Süresi

Terekenin Tespiti Davası açılması ve süre nedeniyle hak kayıplarının yaşanmaması en önemli konulardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda miras bırakanın ölmesi sonrasında dava açma hakkı bulunan mirasçılar herhangi bir süre kısıtlamasına tabi olmaksızın dava açma imkânı elde edebilmektedir. Burada önemli olan terekenin tespiti davasının doğru yargı merci nezdinde açılmış olmasıdır.

Tereke Temsilcisi Kimdir?

Mirasçıların miras ortaklığı ile alakalı bir karar almakta problem yaşamaları durumunda veya tereke yönetmeleri konusunda sorunlarla karşılaştıklarında Tereke Temsilcisi ataması yapılmaktadır. Davacıların Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde yapacakları başvuru kapsamında tereke tespitine ek olarak temsilci tayini ile alakalı uygulamaların gerçekleştirilmesi de söz konusu olabilecektir. Tereke Temsilcisi sürecin daha makul bir çerçevede devam etmesini sağlarken aynı zamanda taraflar arasındaki anlaşmazlıkların da çözüme kavuşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Tereke Tespit Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Miras Hukuku açısından çok önemli bir konu olan Tereke Tespit Davası kapsamında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olarak kabul edilmektedir. Davanın açılacağı mahkemenin yeri ise murisin ölmeden önce Türkiye’de en son ikamet ettiği yerdeki mahkemedir. Murisin Türkiye’de herhangi bir yerleşim yeri bulunmuyorsa nüfusunun kayıtlı olduğu yerdeki mahkemede dava açılması gerekmektedir.

Tereke Tespit Davası ile alakalı süreçler neticesinde herhangi bir hak kaybının yaşanmaması adına Miras Hukuku Avukatı tercih edilmelidir. Bu sayede hak kayıplarının önüne geçilirken aynı zamanda daha başarılı bir dava süreci gerçekleşecektir.

Tereke Tespit Davası SSS

Konuyla ilgili sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünden bize iletebilirsiniz. Ayrıca güncel makalelerden haberdar olmak ve hukuk alanındaki gelişmeleri takip etmek için savunhukuk sayfasından bizi takip ediniz.

5/5 - (7 votes)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir