Yasa Dışı Bahis İdari Para Cezası

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Hukuk büromuza yoğun bir şekilde konuyla ilgili müracaat yapılmaktadır. Şunu belirtmek isteriz ki ÜCRETSİZ Hukuk Danışmanlık Hizmeti ve Avukatlık Hizmeti verilmemektedir. Bu sebeple hukuk büromuzu aramadan önce almak istediğiniz hizmetin ÜCRETLİ olduğunu hatırlatmak isteriz.

Yasa dışı bahis oynamak idari yaptırım cezasını gerektiren bir kabahattir. Bu durumda 7258 sayılı kanunun 5. Maddesi” d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.” bendi gereğince idari para cezaları kesilmektedir. İdari para cezaları usul ve yasalara uygun olarak kanunilik ilkesi çerçevesinde düzenlenmelidir. Yasa dışı bahis kaynaklı idari para cezaları iptal ettirilebilmektedir. Aşağıdaki yasa dışı bahis idari para cezasına itiraz dilekçesi ve dilekçenin ilgili hukuk mahkemesinde yasa dışı bahis idari para cezası iptali bu durumun örneklerinden birisidir.

yasa dışı bahis cezası itiraz

ÖRNEK YASA DIŞI BAHİS İDARİ PARA CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ

…….. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDEN :AD-SOYAD-TC VEKİLİ :VAR İSE VEKİL BİLGİLERİ KARŞI MERCİİ :İDARİ PARA CEZASINI VEREN MERCİ İSMİ TALEP KONUSU :….. İlçe Emniyet Müdürlüğü ….. Polis Merkezi Amirliğince …… Oluru alınarak../../202.. tarihinde tebliğ edilen …….TL tutarındaki idari para cezasına itiraza ilişkindir. İTİRAZ NEDENLERİ : 1-) ….. Polis Merkezi Amirliğince 7258 sayılı Kanunun d bendi gereğince …..TL idari para cezası verilmiştir.Ancak verilen ceza somut delillere dayandırılmadığı gibi verilen ceza usul ve yasaya açıkça aykırıdır. Şöyleki; Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak sebebiyle kesilen idari para cezalarında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 25. Maddesine göre idari yaptırım tutanağı ile birlikte bulunması gereken şartlar ve evraklar sıralanmıştır. Bu kanun hükmüne göre; İdarî yaptırım kararına ilişkin tutanakta; a) Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi, b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat, c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller, d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği, Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanır.” 2-) gönderilen tutanakta; • Kabahati oluşturan fiil • İşlendiği yer ve zaman • Fiilin işlendiğini belirtir somut deliller bulunmamaktadır. Gerekçesiz tebliğ edilen ceza hem hukukun temel ilkelerine aykırı düşmekte hem de savunma hakkımı ihlal etmektedir.Ayrıca tebliğ edilen ceza 437 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği’nin “III - İdari Para Cezası Vermeye Yetkili Olan Kamu Tüzel Kişilerince Yapılacak İşlemler” başlıklı maddesine de açıkça aykırıdır.Zira bu tebliğde de somut delillerin ve fiilin işlendiği yer/zamanın açıkça gösterilerek, cezanın ilgili kişiye mahallin en büyük idari amiri tarafından kesilerek tebliğ edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 3-)Yukarıda saydığımız hususlar olmadan yalnızca idari para cezasının kesildiğini belirtilen bir tutanak tebliğ edilmiştir.Bu durum müvekkilin üzerine atılı suçu/kabahati tam olarak öğrenmesini engellediği gibi savunma hakkını kısıtlamıştır.Ayrıca alt sınırı ve üst sınırı olan bir kabahatte Danıştay idarenin takdir yetkisini kullanım gerekçesini aramaktadır…… TL tutarındaki ceza, açık ve kesin bilgi/belgeler olmaksızın, kanaate dayalı olarak(neye göre alt-üst sınıra dayandığı belirtilmemiş),gerekçe gösterilmeden kesilmiş olup;açıkça usul ve yasaya aykırılık teşkil etmekte ve hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. SONUÇ VE İSTEM :ANILAN NEDENLER VE RE’SEN BULUNACAK SEBEPLERLE HUKUKİ GEREKÇEDEN UZAK VE İSPATLANMADAN KESİLEN USUL VE YASAYA AYKIRI CEZANIN İPTALİ İLE YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVALI ÜZERİNDE BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNİ SAYGILARIMIZLA ARZ VE TALEP EDERİM…/../202..

İTİRAZ EDENAD-SOYAD

EKLER; 1-)İDARİ YAPTIRIM KARARI SURETİ
yasa dışı bahis cezası itiraz
yasa dışı bahis itiraz dilekçesi, yasa dışı bahis cezası itiraz

Şu konular da ilginizi çekebilir;

yasa dışı bahis cezası itiraz
yasa dışı bahis cezasına itiraz

Şu konular da ilginizi çekebilir;

Yasa Dışı Bahis İdari Para Cezası İptali

T.C. GAZIANTEP 4. SULH CEZA HÂKIMLIGI
DEGISIK IS KARAR DEGISIK IS NO : 2020/****D.Is ITIRAZ EDEN : **** KARARINA ITIRAZ EDILEN : **** KAYMAKAMLIGI ILÇE EMNIYET MÜDÜRLÜGÜ ITIRAZIN KONUSU : Sehitkamil Kaymakamlıgı Ilçe Emniyet Müdürlügü'nün ../../202. tarihli …/… sayılı idari yaptırım kararının iptali KARAR TARIHI : ../../… Itiraz eden vekili, dilekçesi ile müvekkili hakkında verilen idari para cezasının kaldırılması istemiyle hakimliğimize başvurmus olmakla; GEREGI DÜSÜNÜLDÜ : Itiraz eden ****** tarafından sunulan itiraz dilekçesinin incelenmesinde; idari yaptırım kararının usul ve yasaya aykırı oldugunu ileri sürerek, ****** Kaymakamlıgı Ilçe Emniyet Müdürlügü'nün **/**/**** tarihli 202*/*** sayılı idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ettigi görülmüstür. Itirazın süresinde oldugu ve hakimligimizin itiraza bakmakla yetkili oldugu anlasılmıstır. Itiraz dilekçesi Kabahatler Kanunu'nun 28/2 maddesi geregince, *** Kaymakamlıgı'na teblig edilmis, kurum tarafından idari yaptırım kararına konu belgeler gönderilmistir. *****Kaymakamlıgı Ilçe Emniyet Müdürlügü'nün **/**/**** tarihli 202*/*** sayılı idari yaptırım kararının incelenmesinde; 7258 Sayılı Kanunun 5. Maddesinin d bendinin ihlal edildigi gerekçesiyle **** TL miktarlı idari yaptırım kararı uygulandıgı, karar tutanagında mülki idare amirinin imzasının bulunmadıgı görülmüstür. Tüm dosya kapsamı, basvuru dilekçesi, savunma yazısı ve itiraz eden hakkında düzenlenen idari yaptırım karar tutanagının incelenmesi neticesinde;Her ne kadar itiraz eden hakkında, 7258 sayılı kanununun 5. Maddesinin d fıkrası geregince idari yaptırım kararı düzenlenmis ise de, kahabatin delili olarak Siber Suçlarla Mücadele Daire Baskanlıgı'nınE.******** sayılı yazısı gösterildigi, ayrıca idari yaptırım kararının deliller kısmında kabahatlinin hangi eylemi ile 7258 sayılı kanununun 5. Maddesinin d fıkrasını ihlal ettiginin açıkça yazılı olmadıgı, bu nedenle kabahatlinin hangi eylemi ile kabahat islediginin idari yaptırım kararı içeriginden kesin olarak tespitinin mümkün olmadıgı, bu nedenlerle idari yaptırım tutanagının Kabahatler Kanununun 25/1 maddesine uygun olarak düzenlenmedigi ayrıca idari yaptırım kararının mülki idare amiri tarafından düzenlenmesi gerektigi, ancak idari yaptırım kararından kaymaklık makamının imzasının bulunmadıgı, tüm bu nedenlerle idari yaptırım kararının usul ve yasaya aykırı olarak düzenlendigi anlasılmakla, itirazın kabulüne karar vermek gerekmistir. KARAR : Gerekçesi yukarıda açıklandıgı üzere; 1-Itiraz eden **** vekili ***** itirazının kabulü ile Sehitkamil Kaymakamlıgı Ilçe Emniyet Müdürlügü'nün ***** tarihli 202*/***sayılı idari yaptırım kararının IPTALINE, 2-Itiraz eden kendisini vekil ile temsil ettirmis olması ve dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu karar verilmis olması nedeniyle Kabahatler Kanunu'nun 31/2. maddesi ile karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT genel hükümlerinin 7/1 maddesi geregince hesaplanan 755,00 TL maktu vekalet ücretinin kararına itiraz edilen kurumdan alınarak itiraz eden sirkete VERILMESINE, 3-Yargılama giderinin hazine üzerinde bırakılmasına, 4-Kararın taraflara TEBLIGINE, Dair, tarafların yoklugunda, kararın tebliginden itibaren 7 günlük süre içerisinde Hakimligimize veya Hakimligimize gönderilmek üzere bulundukları yerdeki Sulh Ceza Hakimligi'ne verilecek dilekçe ile veya tutanaga geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunarak Gaziantep 5. Sulh Ceza Hakimligi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi.

SAVUN HUKUK & DANIŞMANLIK, kaliteyi ilke edinmiş, alanında uzman avukat kadrosuyla Forex Hukuku alanındaki tüm davalarda müvekkillerine hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için iletişim kanallarından bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca icra avukatı, forex avukatı, iş hukuku avukatı, ceza avukatı, boşanma avukatı ve tüketici avukatı ile randevu talep edebilirsiniz.

Hukuk alanındaki tüm gelişmelerden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımız;

Facebook : https://www.facebook.com/savunhukuk

Instagram : https://www.instagram.com/savunhukuk/

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/savun-hukuk/

Google : https://istanbul-avukatlari-forex-avukati-icra-avukati-savun-hukuk.business.site/

Rate this post