Mirasçılık Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Mirasçılık Belgesi, miras bırakanın ölümü anında sahip olduğu bütün mal varlıkları ile alakalı hakların öne sürülmesi açısından önemli kabul edilmektedir. Belge alma sürecinde önemli bir faktör olarak kabul edilen ‘Tereke’ ise miras bırakanın malları, borçları, alacakları ve haklarının tamamını ifade etmektedir. Bu kapsamda mirasçıların tereke üzerinde bir tasarrufta bulunmayı istedikleri hallerde banka, kamu kuruluşları, özel şirketler ve diğer kurumlar mirasçılardan belge ibraz etmelerini istemektedir. Mirasçıların tereke üzerinde hak sahibi olduklarını ispat etmeye yarayan belge Mirasçılık Belgesi olarak kabul edilmektedir.

Miras Hukuku kapsamında önemli bir belge olan Mirasçılık Belgesi, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda belge alma ve Tereke üzerinde işlem yapmak için kanunda ön görülen uygulamalara başvurulması gerekliliği bulunmaktadır.

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınmaktadır?

Tereke üzerinde işlem yapmak isteyen mirasçıların bu işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri açısından mirasçılık belgesi alınması zorunludur. Bu kapsamda mirasçılık belgesi için mirasçılardan birinin ikamet adresine en yakın Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulması gerekir. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bir noterlik aracılığıyla da mirasçılık belgesi alınması söz konusu olabilmektedir. Nüfus kayıtlarında herhangi bir muğlaklık olması ve aile bağının tespitinde sorunlar yaşanması durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapmak doğru olacaktır. Belgenin alınmasıyla birlikte payları belirlenen mirasçıların tereke üzerindeki haklarını kullanmaları mümkün olacaktır.

Mirasçılık Belgesini Kimler Talep Edebilir?

Mirasçılık Belgesi tereke üzerindeki hakların kullanılması açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda aşağıda sıralanan kimselerin mirasçılık belgesi almak için başvuru yapabileceğini ifade etmek gerekir.

Miras bırakanın yasal olarak varisi konumundaki kimselerin mirasçılık belgesi talep edebilmektedir. Miras bırakanın çocukları, annesi, babası, eşi ve torunları veraset ilamı talebiyle başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Bunlara ek olarak miras bırakanın evlatlık çocuklarının da belge başvurularında bulunması söz konusu olacaktır.

Muris yani miras bırakanın kan hısımları veya yasal mirasçısı bulunmuyorsa mirasçılık belgesi devlet tarafından talep edilebilmektedir. Vasiyetname bırakılması ve miras sözleşmesi ile mirasçı atanması durumlarında yeni atanan mirasçıların veraset ikamı için başvuru yapması söz konusu olacaktır. Tüm bunlara ek olarak mirasçılıktan çıkarılan, mirastan yoksunluk, miras reddi ya da mirastan feragat edenlerin de veraset ilamı başvuruları yapması mümkün olacaktır.

Mirasçılık Belgesi Talep Etme Şartları Nelerdir?

Veraset İlamı ile belge almak isteyen kimselerin bu süreçte belli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda mirasçılık belgesi için aşağıdaki koşulların dikkate alınmasıyla sürecin sorunsuz bir şekilde devam etmesi söz konusu olacaktır. İşte mirasçılık belgesi talep edenler açısından gerekli koşullar!

  • Miras bırakan ölmeli ya da gaipliğine karar verilmelidir,
  • Mirasçılık belgesi talep etme konusunda yukarıda sayılan kişiler arasında bulunmak,
  • Mirasçı atama ya da vasiyet bildirimi sonrasında itiraz hakkına sahip olanların 1 ay içinde itiraz haklarını kullanmamaları gerekmektedir.

Mirasçılık Belgesinin İptali

Mirasçılık Belgesi, TMK Madde 598 kapsamında daima iptale konu olabilecek bir belgedir. Aksi ispat edildiği sürece mirasçılık belgesinin iptali için başvuru yapılabilmektedir. Bu çerçevede belgenin gerçek olmadığı ve kurallara aykırılık içerdiği düşüncesiyle gerekli başvuruların yapıldığından söz etmek gerekmektedir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

Veraset ilamının kesinleşmesi sonrasında miras ile alakalı hataların yapıldığı iddiası ile veraset ilamının iptali amacıyla dava açılması söz konusu olabilecektir. Bu davanın zamanaşımı ya da hak düşürücü herhangi bir kısıtlamaya bağlı olmadığından söz etmek gerekmektedir. Mirasçılık sıfatının delillerle ispatının mümkün olması nedeniyle yargılama sonunda alınacak kararın kesin olduğunu vurgulamak elzemdir.

Mirasçılığın gizlenmesi olarak bilinen Ketmi Verese durumlarında da dava açılması söz konusu olabilmektedir. Üçüncü kişiler tarafından mirasçılığın bilinçli olarak gizlenmesi durumu olarak da bilinen Ketmi Verese, mirasçılık hakkının gaspı olarak kabul edilecektir. Bu bağlamda açılan Mirasçılığın Gizlenmesi Davası kapsamında hak kayıplarının önlenmesi arzu edilmektedir.

Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan davaların bireylerin haklarının korunması adına önemli olduğunu ifade etmek gerekir. Bu çerçevede bir Miras Hukuku avukatı desteği alarak sürecin sorunsuz bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini göz ardı etmemek gerekecektir. Siz de bu konuda en ideal hizmetlerden yararlanmak adına Miras Hukuku avukatı konusunda doğru karar vermelisiniz.

Konuyla ilgili sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünden bize iletebilirsiniz. Ayrıca güncel makalelerden haberdar olmak ve hukuk alanındaki gelişmeleri takip etmek için savunhukuk sayfasından bizi takip ediniz.

5/5 - (6 votes)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir