Anlaşmalı boşanma avukatı İstanbul merkezli olmak üzere ülke genelinde avukat hizmeti vermektedir. Tarafların herhangi bir sebeple evlilik akdini sonlandırmak istemesi üzerine boşanma işlemleri başlatılmaktadır. Bu makalemizde oldukça sık karşılaşılan anlaşmalı boşanma konusuna değineceğiz.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma temelde, tarafların ortak kararı sonucunda yazılı sebeplere dayandırılarak evliliğin sona erdirilmesidir. Hukuken boşanmanın genel ve özel sebeplisi bulunur. Anlaşmalı boşanma, genel boşanma sebeplerinin içerisinde yer almaktadır. Medeni kanuna göre tarafların ortak kararı sonucunda gerçekleşecek olan boşanmanın belirli şartları bulunur.

Belirli bir anlaşmalı boşanma protokolü vardır ve buna göre hareket edilir. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma sürecine göre daha kolay ilerlemektedir. Bu nedenle bazı durumlarda çekişmeli boşanmaların anlaşmalı boşanma sürecine geçtiği de görülebilir. Anlaşmalı boşanma medeni kanunun madde 166 fıkra 3 doğrultusunda tarafların isteğiyle gerçekleşmektedir.

Peki anlaşmalı boşanma süreci nasıl ilerler? Anlaşmalı boşanma yorumları nasıldır? Ne gibi şartlar barındırır? Anlaşmalı boşanma sürecinde avukat gerekli mi? Dava süreci ne kadar zaman alır? Konuyla ilgili detaylı bilgileri anlaşmalı boşanma avukatı ile görüşerek daha sağlıklı bilgi almanız mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma, eşlerden birisinin davayı açması, diğer tarafın kabul etmesiyle açılabilir. Aynı zamanda taraflar anlaşmalı boşanabilmek için birlikte de başvuruda bulunabilirler. Ancak medeni kanuna göre anlaşmalı boşanma açabilmek için bazı şartların karşılanıyor olması gerekir. Anlaşmalı boşanma şartları şu şekilde açıklanabilir:

• Anlaşmalı boşanma davasının taraflarca açılabilmesi için evliliğin en az 1 sene sürmesi gerekir. Nişanlılık dönemi sürece dahil edilmemektedir. Resmi nikah tarihi dikkate alınmaktadır.
• Boşanma dilekçesini eşler ya birlikte vermelidir ya da verilen dilekçe diğeri tarafından kabul edilmelidir.
• Mahkeme heyeti karşısında nedenler açıklanmalıdır.
• Mahkeme, maddeleri ve şartları uygun bulmalıdır.

boşanma davaları, boşanma avukatları, anlaşmalı boşanma avukatı
boşanma davaları, velayet davaları, şiddetli geçimsizlik, aile hukuku avukatları, anlaşmalı boşanma avukatı

Bu anlaşmalı boşanma şartları karşılandığı durumlarda taraflar boşanma sürecini başlatabilirler. Talepler dinlenir ve hakim tarafından uygun bulunursa boşanma gerçekleşir. Çocukların durumu ve nafaka gibi durumları heyet onaylamalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Tarafların boşanmayı kabul etmelerinin ardından anlaşmalı boşanma sürecinin başlaması için iki aşama bulunur. Bunlardan birisi anlaşmalı boşanma dilekçesi olmaktadır. Bir diğeri ise anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasıdır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi oldukça önemlidir.

Hatalı hazırlanmaması ve tüm unsurlara dikkat edilmesi gerekir. Bu dilekçede evlilik süreciyle ilgili detaylar daha ön plandadır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanırken bir avukatın hukuki yardımı oldukça önemli olacaktır. Böyle önemli bir dilekçenin pek çok dilekçe yazan arzuhalciler tarafından yazdırılmaması tavsiye edilir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesinde herhangi bir hatanın bulunması halinde boşanma isteği onaylanmayabilir. Dilekçede hata olursa, tarafların bir önceki dilekçedeki isteklerine göre boşanma davası açamamaları ihtimali de bulunur. Bu tarz olumsuz bir durum yaşamamak için anlaşmalı boşanma dilekçesi taraflarca bir anlaşmalı boşanma avukatına hazırlatılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Yorumları

Bitmiş evliliği hukuki açıdan da bitirmek isteyen kişiler bu sürece ilişkin anlaşmalı boşanma yorumları konusunu merak ederler. Kendilerinden önce bu süreci atlatan kişilerin nasıl bir yol izledikleri hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Anlaşmalı boşanma yorumlarında genellikle en çok değinilen konulardan birisi hakim karşısında boşanma iradelerini açıklayabilmek olmuştur.

Boşanma sürecindeki kişilerin hakimin karşısında da bu isteklerini nedenleriyle beraber sunabilmeleri önemlidir. Aksi takdirde zorlama gibi durumların olabileceği düşünülür. Ayrıca çocukların ve tazminat- nafaka gibi durumların da hakim tarafından onay alması gerekir. Olabildiğince eşit ve zararsız atlatılması gereken bu süreçte taraflarca belirlenen şartları hakim değiştirebilir.

Bu şartların her iki tarafın da avantajına olacak şekilde değiştirildiğinden yorumlarda sıklıkla bahsedilmektedir. Taraflar yeni şartları kabul ederse boşanma gerçekleşir.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma

Evliliklerini bitirmek isteyerek anlaşmalı boşanma sürecine girecek olanlar bu süreçte avukatın gerekip gerekmediği konusunda araştırma yaparlar. Boşanma protokolü, dilekçesi hazırlandıktan sonra dava sürecinde avukata gerek yoktur.

Avukatsız anlaşmalı boşanma her ne kadar mümkün olsa da süreç başlamadan önce mutlaka avukata ihtiyaç duyulur. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi boşanma isteklerini dilekçe aracılığıyla sunacak olanlar için dilekçenin hazırlığı önemlidir. Arzuhalciler tarafından hazırlanan veya internetten indirilen dilekçeler süreci zorlaştırabilir.

Evliliği bitirecek avukatsız anlaşmalı boşanma sürecine başlamadan önce dilekçe ve protokol için avukat yardımı gerekir. Boşanma protokolü ve dilekçesinin hazırlanmasının ardından taraflar avukatsız olarak yollarına devam edebilir. Eğer anlaşmalı boşanma süreci çekişmeli boşanmaya dönerse tarafların avukat ihtiyacı bulunur. Bunun haricinde süreç anlaşılarak ilerlediği için avukata gerek yoktur.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanmak isteyen taraflar için avukata ihtiyaç bulunmaz. Ancak boşanma dilekçesi gibi durumlarda avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi olması mümkün değildir. İnternet üzerinde bu konuda pek çok dilekçe bulunur. Durum çok basitmiş gibi yalnızca gerekli yerleri doldurarak iki nüsha çıkarmanız gerektiği belirtilir.

Ancak anlaşmalı boşanma dilekçesinin önemini göz ardı ederek hareket etmekten başka bir şey değildir. Yanlış hazırlanan ve sunulan dilekçeler bu süreci uzatmanıza ve daha çok yorulmanıza neden olur. Boşanma dilekçenizi avukatsız bir şekilde hazırlamak istiyorsanız bazı durumlarda zarara uğramamanız gerekir.

Örneğin evlilik süreci içerisinde edinilen bir mal varlığının olmaması gerekir. Tarafların ortak bir çocuğunun bulunmaması ve nafaka-tazminat gibi isteklerin olmaması gerekir. Bu durumların olmaması halinde anlaşmalı boşanma dilekçesi için avukat gerekmeyebilir.

Uzaktan Anlaşmalı Boşanma

Evlilik birliğinin sarsılması halinde anlaşarak boşanacak olanlar için dava tarihinde duruşma salonunda bulunmaları şarttır. Hakim huzurunda taraflar boşanma isteklerini yeniden beyan etmek zorundadır. Hakimin anlaşmalı boşanma dilekçesinde bulunan şartları, boşanmanın durumunu incelemesi gerekir. Hakim tarafların taleplerinde değişiklik isteğinde bulunabilir.

Boşanmak isteyen kişilerden birinin ya da her ikisinin de duruşmaya gelmemesi söz konusu değildir. Bu durumda uzaktan anlaşmalı boşanma durumu sağlanamaz. Duruşmaya gelemeyecek durumda olan taraf varsa çekişmeli boşanma dilekçesinin verilmesi gerekir. Bu durumda da kişi bir avukata vekalet verir ve davanın geri kalan sürecinde bulunmak zorunda kalmaz.

Ancak çekişmeli boşanma sürecinin anlaşmalı boşanmada olduğu gibi rahat, kısa sürede ilerlemediğini belirtmek gerekir. Mal, çocuk, nafaka konusunda anlaşan tarafların anlaşmalı boşanma süreci hızlı gerçekleşir.

Gündemdeki makaleler;

 • İcra Takibine Borca İtiraz Dilekçesi
  Evinize ya da işyerinize icra ödeme emri geldiğinde , ödeme emrinin borçlu görünen kişiye tebliğinden itibaren 7 günlük itiraz süresi bulunmaktadır.Ödeme emri muhtarlığa tebliğ edildiğinde ödeme emrini muhtarlıktan aldığınız gün sanılanın aksine itiraz süresinin başladığı gün değildir.
 • Ceza Avukatı İstanbul
  Ceza Avukatı İstanbul Ceza Avukatı İstanbul; Türk ceza kanununda suç şeklinde tanımlanmış olan fiiller işlendiği zaman aynı kanunların ön gördüğü yaptırımlar devreye girer. Bu konuda …

  Ceza Avukatı İstanbul Devamı »

 • Sigorta Avukatı İstanbul
  Sigorta Avukatı Sigorta Avukatı İstanbul; Sigorta sözleşmeleri bireylerin ve kurumların zarara uğramaması için yapılır. Bu sözleşmelerin hukuki normlara uygun yapılması ve sürecin buna göre takip …

  Sigorta Avukatı İstanbul Devamı »

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Her iki tarafın da boşanmayı kabul etmesiyle açılan anlaşmalı boşanma süreci dava dilekçesi ile başlar. Bir avukat tarafından boşanma dilekçesi ve protokolü tarafların isteklerine göre hazırlanır. Ardından belirlenen dava masraflarının yatırılmış olması gerekir. Yetkili mahkemeye sunulan belgelerle birlikte dava süreci başlar. Savun Hukuk, boşanma avukatı İstanbul merkezli olarak ülke genelinde faaliyet göstermektedir.

Tarafların vermiş olduğu dava dilekçesi incelenir. Anlaşmalı boşanmanın görüleceği dava tarihi belirlenir ve taraflara bildirilir. Duruşma esnasında herhangi bir durumun olmaması ve boşanmanın gerçekleşmesi durumunda karar Ulusal Yargı Programı’na kaydedilir. Taraflardan birinin boşanma kararına belirlenen süreçte itiraz etmemesi durumunda karar nüfusa gönderilmektedir.

Kesinleşen dava kararının nüfusa iletilmesi ve nüfus bilgilerine de işlenmesinin ardından dava süreci biter. Taraflar anlaşmalı olarak boşanmış olur. Anlaşmalı boşanma davaları 1- 4 hafta arasında bir süreçte gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Türk Medeni Kanunu’nun 166. madde 3. fıkrasında yer alan şartlara göre anlaşmalı boşanmada protokol hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü tarafların isteklerine göre hazırlanır ve bazı durumların bulunması zorunludur. Anlaşmalı boşanma protokolünü taraflar özgür irade ile imzalamak zorundadır.

Bu protokol hakim huzurunda sözlü olarak yeniden beyan edilir. Yargıtay Hukuk Dairesi tarafından 25.09.2019 tarihli 2019/5910 esas, 2019/ 9191 karar sayılı alınan kararda:

 • Anlaşmalı boşanma kararında esas alınacak mali durumlar; nafaka ve tazminat,
 • Ortak çocukların velayeti konusu protokolde yer almak zorundadır.

Çocukların velayeti boşanma sürecindeki en önemli konudur. Ortak çocukların velayeti taraflardan birisine de verilebilir. Çocukların taraflar arasında paylaşılması fikri de ortaya atılabilir. Çocukların velayetini alan tarafa karşı taraf madde 182/2 kararınca iştirak nafakası vermelidir.

anlaşmalı boşanma, terk sebebiyle boşanma
anlaşmalı boşanma avukatı, boşanma davaları, aile hukuku avukatı, savun hukuk danışmanlık

Anlaşmalı Boşanma Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Avukat Veli SAVUN

Savun Hukuk; Avukat Veli SAVUN tarafından kurulmuş, forex avukatı ağırlıklı olmak üzere İdare HukukuCeza Hukukuİcra İflas HukukuMedeni HukukAile HukukuMiras HukukuEşya HukukuBorçlar HukukuTicaret HukukuDevletler Özel Hukukuİş Hukuku alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti veren hukuk bürosudur.

Hukuk alanındaki tüm gelişmelerden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımız;

Facebook : https://www.facebook.com/savunhukuk/

Instagram : https://www.instagram.com/savunhukuk/

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/savun-hukuk/

Google : https://istanbul-avukatlari-forex-avukati-icra-avukati-savun-hukuk.business.site/

5/5 - (9 votes)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir