Kira Sözleşmelerinde Kiraya Verenin Borçları

Kira Sözleşmelerinde Kiraya Verenin Borçları; Kira sözleşmeleri, Kira Hukuku kapsamında düzenlenen ve oldukça önemli bir konu olarak kabul edilen anlaşmalardır. Çok taraflı sözleşmeler olarak kabul edilen kira sözleşmelerinin tarafları borç ve sorumluluklar altına soktuğundan da söz etmek gerekmektedir. Bu çerçevede kiracının yerine getirmesi gereken durumlar kadar kiraya verenin de bazı sorumlulukları üstlenmesi gerektiğini ifade etmeliyiz. Bu rehberde kiraya verenin borçları ve sorumlulukları kapsamında değerlendirmeler yapılacaktır.

Kiraya Verenin Kiralananı Teslim Borcu

Kiraya veren ya da taşınmaz sahibi olarak bilinen taraf için en büyük sorumluluk kiralanan taşınmazın kullanıma hazır halde ve anlaşmaya uygun bir şekilde teslim edilmesidir. Sözleşmeye dayalı kiralama ilişkilerinde amaç taşınmazın belli bir bedel karşılığında kullandırılmasıdır. Bu kapsamda kira ücreti karşılığında mülk sahibinin taşınmazı sorunsuz bir şekilde teslimi gereklidir. Aksi durumlarda zilyetliğin kiracıya devredilmemesinden kaynaklanan olumsuzlukların ortaya çıkması söz konusu olacaktır.

Kira sözleşmelerine dayalı olarak kiralananın teslimi sözleşmedeki koşullar bağlamında gerçekleştirilmelidir. Sözleşmeye aykırı bir durumun varlığı kiracının hak iddiasını öne sürmesine neden olabilecektir. Bu nedenle de kiralayan eksiksiz bir şekilde teslimat yapmak ve sözleşmeye bağlı kalmak zorundadır.

Kiraya Verenin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu

Kiralanan taşınmazın kullanım amacına uygun özellik ve yapıya sahip olması genel manada gereklidir. Sözleşme kapsamında kiralanan ve sorunsuz olduğu kabul edilen taşınmazın amacına uygun kullanımını engelleyen kusurlara karşı kiralayanın sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Böylesi durumlarda kiralayan yaşanan kayıp ve sorunlara yönelik çözüm üretmek durumundadır. Varsa zarar ve kayıpların tazmin edilmesi de yine kiralayanın kiracıya karşı bir sorumluluğu olarak kabul edilmektedir.

Kiraya Verenin Zapta Karşı Tekeffül Borcu

Kiralanan bir taşınmaz üzerinde kiracı ve kiralayan dışındaki üçüncü bir tarafın hak iddia etmesi durumunda kiralayanın sorumluluğundan bahsetmek mümkün olacaktır. Bu durumda üçüncü tarafın kiracının hakkıyla bağdaşmayacak iddia ve uygulamalar gerçekleştirmesi gerekmektedir. Üçüncü tarafın öne sürdüğü ve kiracının haklarını ihlal eden durumlara yönelik kiracının kiralayanı bilgilendirmesi gerekmektedir. Yazılı olarak yapılacak bildirim sonrasında kiralayanın sorumluluğu başlar ve üçüncü tarafın neden olduğu olumsuzluğun ortadan kaldırılması için harekete geçilmesi söz konusu olacaktır.

Kiraya Verenin Vergi ve Diğer Giderlere Katlanması

Borçlar Kanunu kapsamında kiralanan bir taşınmaza dair vergi ve benzeri giderler kiraya verenin sorumlu olduğu konulardır. Bu bağamda sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı sürece zorunlu sigorta, vergi ve diğer bütün masrafların kiraya veren tarafından karşılanması söz konusudur. Ancak Çevre Temizlik Vergisi gibi kullanım esnasında ortaya çıkan vergi ve giderler kiracının sorumluluğundadır. Bu nedenle de bu tür vergi ve giderlerden kiralayanın sorumlu tutulması söz konusu olmayacaktır.

Kiraya Verenin Yan Giderlere Katlanma Borcu

Kiraya verenin sorumlulukları değerlendirildiğinde dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de kiraya verenin yan giderlere katılma konusundaki sorumluluklarıdır. TBK Madde 303 kapsamında düzenlenen bu durum kiralananın kullanımıyla ilgili olarak kiralayan ya da üçüncü taraflarca yapılan giderlere katılma zorunluluğunu ifade etmektedir. Konut ve çatılı iş yerlerinde sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı sürece ısınma, aydınlatma ve su kullanımı konularında kiracı sorumlu kabul edilmektedir.

Kira Sözleşmelerinde Kiralayanın Sorumluluğu ve Tazminat

Kira sözleşmeleri taraflar arasında bağlayıcı birer anlaşma olurken bu anlaşmalardan kaynaklanan sorumlulukların da yerine getirilmesi elzemdir. Sorumluluğun yerine getirilmediği durumlarda sözleşme taraflarından biri diğerine karşı tazminat talep etme hakkına sahip olabilmektedir. Kiralayanın sorumluluğu kapsamında herhangi bir sorumluluğun yerine getirilmediği hallerde kiracı kiralayandan zararının tazmin edilmesini talep edebilmektedir. Bu çerçevede sözleşmeden kaynaklanan ilişkinin bir tarafın zarar görmesine engel olacağı kabul edilmektedir.

Kira Sözleşmeleri ile Alakalı Avukat Desteği

Kira sözleşmeleri, taraflar arasında bağlayıcı hükümler ortaya çıkaran ve çoğu zaman ihtilafa konu olan faktörlerdir. Bu nedenle de sözleşmelerden kaynaklanan anlaşmazlıklara yönelik çözüm çoğu durumda yargı nezdinde çözüme kavuşturulmak istenmektedir. Kira sözleşmeleri ile alakalı bir Kira Hukuku Avukatı desteği alarak sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanması mümkün olacaktır.

Siz de Kira Hukuku ile alakalı ihtilaflarda herhangi bir hak kaybı yaşamamak istiyorsanız mutlaka avukat desteği almalısınız. Tercih edeceğiniz avukatın bilgi birikimi ve tecrübesi sayesinde haklarınızdan tam anlamıyla faydalanabileceğinizi de unutmamalısınız.

Savun Hukuk tarafından yayınlanan bilgilendirici makalelerden anında haberdar olmak için facebook ve instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız.

5/5 - (5 votes)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir