Bedeni Hasar Tazminatı

Bedeni Hasar Tazminatı, Sigorta Hukuku kapsamında düzenlenmiş olan oldukça önemli konulardan bir tanesidir. Trafik kazası sonucunda bireyin bedensel olarak hasar görmesinden kaynaklanan tazminat türü bedeni hasar tazminatı olarak kabul edilmektedir. Trafik sigortaları veya kasko poliçeleri kapsamında düzenlenen bedeni hasarların teminatlar kapsamında kişilere ödenmesi söz konusu olmaktadır. Bedeni Hasar Tazminatı, Sigorta Hukuku kapsamında çok ihtilaflı ve bilinmezliklerle dolu bir konudur. Bu bağlamda hazırlanan rehberi değerlendirerek nelerle karşı karşıya olduğunuzu öğrenmek en doğrusu olacaktır.

Bedeni Hasar Tazminatı Nedir?

İnsan bedeninin hasar görmesi halinde gündeme gelen bedeni hasar tazminatı poliçede detaylı bir şekilde belirlenmektedir. Poliçede belirlenen limitler hasar teminatını ifade ettiğinden bu limitlerin üzerinde ödeme yapılması söz konusu olmaz. Bu nedenle de Trafik Sigortası ya da Kasko yaptırırken bireylerin tazminat noktasında poliçe limitlerini özenle dikkate almaları gerekmektedir. Aksi takdirde tazminatın alınması gibi durumların söz konusu olmayacağı açıktır.

Beden hasarları ile alakalı düzenlemeler bireylerin bir kazaya karışmaları durumunda meydana gelen yaralanma, sakatlanma ya da ölüm durumları olarak kabul edilmektedir. Kazanın meydana gelmesi ve bahse konu olumsuz durumların yaşanması halinde bireylerin tazminat haklarından faydalanabilmeleri adına harekete geçmeleri önemlidir. Bu noktada bireysel olarak başvuru yapılacağı gibi bir Sigorta Hukuku avukatı desteği alınarak da bedeni hasar tazminatı ile alakalı başvuruların yapılması mümkün olacaktır. Avukat desteği tercih edildiğinde somut olay üzerinde değerlendirme yapan avukat tazminat için gerekli başvuruları eksiksiz bir şekilde gerçekleştirir. Böylelikle hak iddialarının karşılık bulması söz konusu olur.

Bedeni Hasar Tazminatı

Bedeni Hasar Tazminatı, Sigorta Hukuku kapsamında düzenlenmiş olan oldukça önemli konulardan bir tanesidir. Trafik kazası…

Read More

Araç Değer Kaybı Tazminatı

Araç değer kaybı tazminatı, motorlu taşıtların karıştığı bir kaza sonrasında aracın 2. el değerinde yaşanan…

Read More

Bedeni Hasar Tazminatı Davası Nasıl Açılmaktadır?

Trafik kazaları ya da iş kazaları yaşanması durumunda gündeme gelen bedeni hasar tazminatı için bir tazminat davası açılabilmektedir. Bu dava yaşanan durum nedeniyle karşılaşılan kaybın giderilmesi adına oldukça önemli bir yere sahiptir. Sigorta şirketlerine yönelik tazminat davası açılmasıyla başlayan süreç çerçevesinde yaşanan kaybın giderilmesi ve poliçe kapsamındaki ödemelerin yapılması talep edilmektedir. Ancak bu talebin karşılık bulması adına somut olayın değerlendirilmesi ve tazminat talebine konu olan hasarın gerçekten de kazadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ele alınmaktadır. Burada amaç sigorta poliçesinin art niyetli bir şekilde kullanılmasının önüne geçmektir.

Bedeni Hasar Tazminatı taleplerinde kaza ile alakalı ‘Kaza Tespit Tutanağı’ ve diğer belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede tazminat ödemelerinin yapılması ve sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminatın alınması mümkün olacaktır. Bedeni Hasar ile ilgili tazminat hesaplamalarında poliçe dikkate alınırken hakkaniyet esası da ön planda tutulmaktadır. Bu kapsamda tazminatın makul olması hedeflenmektedir.

Sigorta şirketi tarafından ödenen tazminat tutarının yeterli bulunmadığı durumlarda itiraz ve dava yoluna başvurulması da mümkündür. Bu tür başvurularda hâkim somut olayı değerlendirerek bedeni hasar tazminatı konusunda en makul seviyede tazminat ödemesinin yapılmasını sağlar. Bu çerçevede tazminat ödemesinden kaynaklı ihtilafın giderilmesi mümkündür.

Bedeni Hasar Tazminatı ve Sigorta Hukuku Avukatı

Trafik kazalarından kaynaklanan bedensel hasarlar insan yaşamında hem maddi hem de manevi kayıpların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu tür kayıpların tazmin edilebilmesi açısından hasar tazminatı önemli bir konu olarak kabul edilse de çoğu birey hak taleplerinden kaynaklanan eksiklikler nedeniyle tazminat almada problem yaşar. Sigorta Hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat desteği alarak bedeni hasar konusunda yaşanan sorunları ortadan kaldırırken tazminat taleplerini de en makul çerçevede yapabilirsiniz. Avukat gerek başvuru sürelerinin kaçırılmaması gerekse kanundan kaynaklanan hakların kullanılması noktasında çok önemlidir.

Bedeni Hasar Tazminatı almak ve bu tazminat ile alakalı bütün uygulamaları eksiksiz bir şekilde tamamlamak adına Sigorta Hukuku avukatı ile görüşün! Savun Hukuk & Danışmanlık.

5/5 - (5 votes)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir