Forex Dolandırıcılığı ve Görevli Mahkeme

Forex Dolandırıcılığı Mahkeme

Forex dolandırıcılığı mahkeme konusu yatırımcılar tarafından merak edilen bir konudur. Forex firmaları tarafından farklı yöntemlerle zarara uğratılan forex mağdurları, dolandırıldıktan sonra takip etmeleri gereken hukuki yolları bilmedikleri için mağduriyetleri giderilmemektedir. Bu sebeple forex kaynaklı mağdur olmuş yatırımcıların forex avukatı ve icra avukatı ile çalışmaları kendi faydalarına olacaktır. Hazırsanız gelin hep birlikte forex dolandırıcılığı sonrası uzman bir avukat ile neler yapılabilir hep birlikte inceleyelim.

Forex Yasal Mıdır?

Ülkemizde kaldıraçlı işlem piyasasında alım satım yapmak yani forex oynamak 2011 yılından itibaren yasal zemine kavuşmuştur. Bu sebeple forex piyasasında kaldıraçlı işlemlerle kar elde etmek amacıyla yatırım yapmak yasaldır.

Forex Oynadığım İçin Ceza Alır Mıyım?

Bu soruya cevabımız hayırdır, yani forex oyanayan yatırımcının ceza alması söz konusu değildir.

Türkiye’de SPK tarafından lisanslandırılmış yatırım kuruluşlarının aracılığı ile forex piyasasında işlem yapmak zaten yasaldır, yatırımcıların yurt içinde forex oynamasından dolayı ceza alması söz konusu olmayacaktır.

Yurtdışı merkezli forex şirketleri aracılığı ile forex oynamak da ceza gerektiren bir fiil değildir. Ancak yurtdışı merkezli forex şirketleri tarafından dolandırılan yatırımcılara, kendilerini şikayet etmemeleri için yatırımcıların da ceza alacağına dair yanlış bilgiler aktarılmaktadır. Böylece yurtdışı forex firmaları, dolandırılan yatırımcının, hakkını mahkemede aramasının önüne geçmek istemektedirler.

Bir çok müvekkilimiz bu konuda yanlış bilgiye sahip oldukları için ceza alacakları düşüncesiyle dolandırıldıkları miktarların iadesi için mahkemeye başvurmaktan çekinmektedirler. Tekrar etmekte fayda var ki; YURTDIŞI FOREX OYNAMAK SUÇ DEĞİLDİR. YATIRIMCILAR İÇİN TÜRKİYE KANUNLARI VE SERMAYE PİYASASI KANUNU NEZDİNDE CEZAİ SORUMLULUK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

Sadece Sermaye Piyasası Kurulu, hileli işlemler yaparak Türk vatandaşlarını dolandırdığı konusunda şüphelendiği yurtdışı forex firmaları hakkında bilgi edinmek için, yurtdışı forex yatırımcılarından bir form doldurmalarını talep edebilir. Bu formda vereceğiniz cevaplar neticesinde de yurtdışı forex firması hakkında işlem başlatılmaktadır. Ancak yatırımcının ceza almasına yönelik herhangi bir işlem yapılması söz konusu değildir.

Şu konular da ilginizi çekebilir;

en iyi tüketici avukatı, en iyi tüketici hakları avukatı
tüketici uyuşmazlıkları, tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemeleri, tüketici dava dilekçesi

Forex İşlemleri Sözleşmeden Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Hangisidir?

SPK tarafından lisanslı yatırım kuruluşları ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıklarda görevli mahkemenin belirlenmesi konusunda farklı Yargıtay kararlarına rastlamak mümkündür.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, birçok kararında forex konusunda görevli mahkemenin Tüketici Mahkemeleri olduğuna hükmetmiştir.

‘’ Dava, taraflar arasında akdedilen “Kaldıraçlı Alım Satım Alım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinin” feshi ile uğranılan zararın tazminine ilişkindir.

Mahkemece yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmiş ise de, dava tarihinde yürürlükte olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3/k ve l maddelerinde, tüketici ve tüketici işlemi tanımlanmıştır. Buna göre tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi ise, mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere, her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

Aynı Yasanın “Diğer Tüketici Sözleşmeleri” başlıklı 5. bölümünde yer alan 49.maddesi, “Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler” başlığını taşımaktadır. Bu maddenin 1. fıkrasına göre finansal hizmetler, her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili hizmetleri ifade eder. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme ise, finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

Yine aynı Yasanın 73/1. maddesi, “Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.” hükmünü, 83. maddesi ise, “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili, diğer kanunlarda düzenleme olması, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu Kanunun görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.” hükmünü amirdir.

Bütün bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, taraflar arasındaki ilişkinin, tüketici işlemi kapsamında kaldığı ve bu ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerinin görevli olduğu sonucuna varılmaktadır.’’(YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/90, Karar Numarası: 2016/6987, Karar Tarihi: 23.06.2016 )

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin benzer yönde birçok kararı vardır. Aynı yöndeki kararları;

  • YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/96, Karar Numarası: 2016/536, Karar Tarihi: 20.01.2016
  • YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/1393, Karar Numarası: 2016/1769, Karar Tarihi: 22.02.2016
  • YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/11038, Karar Numarası: 2016/8223, Karar Tarihi: 18.10.2016
  • YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/11909, Karar Numarası: 2016/8559, Karar Tarihi: 01.11.2016
  • YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2017/692, Karar Numarası: 2017/1363, Karar Tarihi: 08.03.2017
  • YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2020/1357, Karar Numarası: 2021/873, Karar Tarihi: 04.02.2021

Yukarıdaki Yargıtay kararlarında,

  1. Yatırımcının tüketici olduğuna,
  2. Kaldıraçlı alım satım çerçeve sözleşmesinin tüketici işlemi olduğuna,
  3. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemelerinin görevli olduğuna
  4. Yatırımcının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan yararlanması gerektiğine hükmetmiştir.

Buna karşın 2019 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında;

‘’Yapılan bu açıklamalar ışığında somut uyuşmazlığa gelindiğinde, her ne kadar 6502 sayılı TKHK’nın 49’uncu maddesi finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler yatırım hizmetlerini de tüketici hukuku kapsamı içine almış olsa da, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin konu ve kapsamının belirleyen “B” bendinde açıkça bu sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırım işlemlerinin “ticari amaçlı” olduğu belirtilmiştir. Dava konusu sözleşme geçerli ve taraflar için bağlayıcıdır. Yukarıda açıklandığı üzere bir işlemin tüketici hukukuna tabi sayılabilmesi için tüketicinin ticari veya mesleki amaçla hareket etmemesi şart olup, eldeki davaya konu sözleşmenin ticari amaçla yapıldığının açıkça belirtilmiş olmasına göre uyuşmazlığın çözümünde tüketici mahkemeleri görevli sayılamaz.

Hâl böyle olunca yerel mahkemenin ticaret mahkemelerinin görevli olduğu yönündeki direnme kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.’’ ( YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, Esas Numarası: 2017/2348, Karar Numarası: 2019/82, Karar Tarihi: 07.02.2019)

Şeklindeki gerekçeyle görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğuna hükmetmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu kararında, taraflar arasında imzalanan ‘’ Kaldıraçlı İşlem Alım Satım Çerçeve Sözleşmesi’’ne atıfta bulunmuş ve sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırım işlemlerinin ‘’ ticari amaçlı’’ olduğunun belirtilmesinden dolayı görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğuna hükmetmiştir.

Son dönemdeki birçok mahkeme kararında yönelim, görevli mahkemelerin Asliye Ticaret Mahkemeleri olduğuna yöneliktir.

Burada hangi mahkemenin görevli olduğunun tayini, davanızın dava şartı yönünden reddedilmesi ihtimalinden dolayı önem taşımaktadır. Görevsiz bir mahkemede dava açılması halinde, mahkeme uyuşmazlığın esasına girmeksizin usulden reddetmektedir. Bu sebeple hak kayıpları olabilmektedir.

forex viop para kaybettim, forex mağduriyeti, viop bakiye, forex dolandırıcılığı mahkeme
eksi bakiye mağdurları, forex mağdurları, viop mağdurları

Yurt Dışı Forex Dolandırıcılığı Para İadesinde Görevli Mahkeme Hangisidir?

Söz konusu yurtdışı forex firmaları tarafından dolandırılmak olduğunda ise ortada bir ‘’çerçeve Sözleşme’’ olmamasından dolayı görevli mahkemeler Tüketici ya da Asliye Ticaret mahkemeleri olmamaktadır.

Bu durumda yatırımcıların dolandırılması sebebiyle hem Asliye Ceza Mahkemeleri’nin hem de bu dolandırıcılık sebebiyle mağdurun malvarlığında azalmanın söz konusu olmasından dolayı Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğunu söyleyebiliriz.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılabilmesi için şikâyette bulunulması gerekmektedir. Bu vesileyle Savcılık makamı şikâyetinizde belirttiğiniz iddiaların ciddiyeti konusunda kanaate varırsa Kamu davası açılması hususunda İddianame düzenleyecektir. Bu aşamada mağdurun ifadesine ve şikâyet dilekçesindeki beyanlarına göre davanın seyri şekil almaktadır.

Şu konular da ilginizi çekebilir;

SAVUN HUKUK & DANIŞMANLIK, kaliteyi ilke edinmiş, alanında uzman avukat kadrosuyla Forex Hukuku alanındaki tüm davalarda müvekkillerine hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için iletişim kanallarından bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca icra avukatıforex avukatıiş hukuku avukatıceza avukatıboşanma avukatı ve tüketici avukatı ile randevu talep edebilirsiniz.

Hukuk alanındaki tüm gelişmelerden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımız;

Facebook: https://www.facebook.com/savunhukuk

Instagram: https://www.instagram.com/savunhukuk/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/savun-hukuk/

Google: https://istanbul-avukatlari-forex-avukati-icra-avukati-savun-hukuk.business.site/

Rate this post